Międzyrzecka Liga Matematyczna  

konkurs dla uczniów  międzyrzeckich gimnazjów
i szkół podstawowych

 

horizontal rule

Strona główna

Wyniki III etapu  Międzyrzeckiej Ligi Matematycznej

Wyniki II etapu Międzyrzeckiej Ligi Matematycznej

Wyniki I etapu Międzyrzeckiej Ligi Matematycznej

 Regulamin konkursu 2017/2018 

Plakat

Zadania konkursowe - listopad 2017r.

Laureaci Ligi 2016/2017
Laureaci Ligi 2015/2016


 

horizontal rule

horizontal rule

Regulamin Konkursu

Międzyrzecka Liga Matematyczna

Trzecia edycja  - rok szkolny 2017/2018

Cel konkursu:

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej poprzez samodzielne i twórcze myślenie w poszukiwaniu sposobów rozwiązań zagadnień matematycznych,

 - popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów,

- motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami,

- diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrycia talentów matematycznych.

- wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów,

-rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,

-wykrywanie uzdolnień matematycznych.

Zakres tematyczny obejmuje treści, umiejętności i osiągnięcia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych  (II etapu edukacyjnego) i szkół gimnazjalnych (III etapu edukacyjnego).

Adresaci:

Liga matematyczna przeznaczona jest dla uczniów gimnazjum na poziomie klas II i III oraz szkoły podstawowej, klasy V-VII ze szkół  Miasta Międzyrzec Podlaski, którzy chętnie rozwiązują zadania matematyczne.

Organizator:

Organizatorem konkursu „Liga Matematyczna"  w roku szkolnym 2017/18 jest Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim.

HONOROWY  PATRONAT  OBJĄŁ

Burmistrz  Miasta  Międzyrzec  Podlaski

Zgłoszenia:

         Zgłoszenia zbiorowe należy kierować do sekretariatu Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim do dnia 6.11.2017r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: zpo2mc@hotmail.com, według niżej podanego wzoru:

Szkoła:

 

 Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Imię i nazwisko szkolnego opiekuna (adres email)

 

 

 

 

 

Informacje o konkursie:

         Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej szkoły: www.zpo2mc.internetdsl.pl

Konkurs podzielony jest na trzy etapy.

I etap – zadania do samodzielnego rozwiązania pobrane ze strony internetowej ZPO2.

II etap w szkołach macierzystych.

III etap w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim.

I etap

         6 listopada 2017 r. na stronie internetowej ZPO2 opublikowany zostanie zestaw zadań dla poszczególnych klas, który uczniowie rozwiązują samodzielnie w domu. Każda praca musi być napisana na papierze podaniowym zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę i dane szkoły. Rozwiązany zestaw zadań szkolni opiekunowie uczniów przesyłają na adres:

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Partyzantów 8 21-560 Międzyrzec Podlaski z dopiskiem „Liga Matematyczna" lub dostarczają osobiście do sekretariatu szkoły w terminie do 30 listopada.

Opublikowane zestawy konkursowe zawierać będą informację dotyczącą ilości punktów możliwych do uzyskania za każde zadanie. Maksymalna ilość punków dla poszczególnych klas nie musi być taka sama.

         Do 15 grudnia 2017r. po sprawdzeniu prac, na stronie internetowej ZPO2 zostaną ogłoszone wyniki uczniów oraz kwalifikacja do następnego etapu.

  Do drugiego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają minimum 70% punktów przewidzianych w pierwszym etapie.

II etap

         20 lutego 2018r. o godz. 800 zakwalifikowani uczestnicy konkursu przystąpią w swoich szkołach do rozwiązywania zadań z drugiego etapu. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będą czuwały szkolne komisje konkursowe. Szkolni opiekunowie konkursu zobowiązani są do zapewnienia prawidłowych warunków przeprowadzenia konkursu w swojej szkole.

Materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu tj. zestawy zadań i karty odpowiedzi zostaną dostarczone do sekretariatów szkół do 16 lutego 2018r

W czasie 45 - 60 minut uczniowie rozwiązują zestaw przygotowanych zadań składający się z zadań otwartych i zamkniętych.

         Podobnie jak w pierwszym etapie zestawy konkursowe zawierać będą informację dotyczącą ilości punktów możliwych do uzyskania za każde zadanie. Maksymalna ilość punków dla poszczególnych klas nie musi być taka sama.

         Każda praca musi być napisana na karcie odpowiedzi przygotowanej przez organizatora konkursu, zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę i dane szkoły. Prace uczniów szkolne komisje konkursowe dostarczają osobiście do sekretariatu Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w dniu 20 lutego 2018r.

         Do trzeciego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają minimum 60% sumy punktów z etapu I i II.

         Do 12 marca 2018r. po sprawdzeniu prac, na stronie internetowej ZPO2 zostaną ogłoszone wyniki uczniów oraz lista uczestników przechodzących do kolejnego etapu konkursu.

 

III etap

         10 kwietnia 2018r. uczestnicy III etapu konkursu przystąpią w ZPO2 do rozwiązywania zadań z trzeciego etapu. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja konkursowa.

Godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana na stronie ZPO2.

W czasie 45 - 60 minut uczniowie rozwiązują zestaw przygotowanych zadań.

Punkty uzyskane w tym etapie liczone będą podwójnie na korzyść ucznia (podwojenie sumy uzyskanych punktów).

Do 10 maja 2018r po sprawdzeniu prac, na stronie internetowej ZPO2 zostaną ogłoszone wyniki uczniów.

         Uczniowie w czasie spotkań zobowiązani są posiadać legitymacje szkolne, przybory do geometrii i nie mogą korzystać z kalkulatorów oraz tablic matematycznych. O końcowej lokacie decyduje suma punktów zdobytych przez ucznia we wszystkich etapach.

Nagrody:

         Podsumowanie Ligi Matematycznej odbędzie się w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski. Termin zostanie podany przez organizatorów. Wszyscy uczestnicy, którzy uzyskali 70% punktów otrzymują dyplomy. Laureaci Ligi Matematycznej otrzymają nagrody rzeczowe.

Informacje końcowe:

         Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia swojego uczestnictwa w "Międzyrzeckiej Lidze Matematycznej" wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska wraz z jego wynikami na stronie internetowej ZPO nr 2.

 Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin rozstrzygają organizatorzy.

 

Organizatorzy: nauczyciele matematyki ZPO nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim.

 

horizontal rule

Wyniki III etapu Międzyrzeckiej Ligi Matematycznej

Witajcie. To już koniec zmagań matematycznych w naszym międzyszkolnym konkursie.

 Pomyślnie przez dwa etapy konkursu przeszło 64 uczniów , 60 z nich 9 kwietnia 2018r w ZPO2 przystąpiło do rozwiązywania zadań III etapu.

ZPO1 reprezentowało – 19 uczniów, ZPO2 – 24, a ZPO3  - 17 uczniów.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów edukacyjnych, w tym matematycznych.

 Dziękujemy za zainteresowanie naszym konkursem i liczny w nim udział. Przypomnijmy, że do pierwszego etapu przystąpiło
123 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Gratulujemy laureatom.

 O terminie podsumowania konkursu poinformujemy laureatów i ich nauczycieli.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników i  opiekunów.

 Organizatorzy – nauczyciele matematyki w ZPO2

klasa III     klasa II       klasa VII       klasa VI       klasa V

Klasa III

Etap I – 29 punktów, awans do II etapu od 20 punktów.  Etap II – 34 punkty, awans do III etapu od 38 punktów.  Etap III – 30 punktów.

Lp.

Nazwisko i imię

szkoła

I etap

punkty

awans do
etapu II

II etap

punkty

Suma punktów I i II etapu

awans do etapu III

III etap

punkty

Suma punktów

1.        

Prządka Oskar

ZPO2

27

T

32

59

T

24

83

2.        

Gawryluk Mateusz

ZPO2

26

T

32

58

T

24

82

3.        

Matejek Aleksandra

ZPO1

25

T

28

53

T

28

81

4.        

Jaroszuk Norbert

ZPO3

28

T

12

40

T

22

62

5.        

Piesta Julia

ZPO2

23

T

20

43

T

14

57

6.        

Kasianiuk Kamila

ZPO1

20

T

24

44

T

10

54

7.        

Kędzierski Yachor

ZPO2

27

T

24

51

T

-

51

8.        

Matejek Marceli

ZPO1

21

T

20

41

T

8

49

9.        

Łaziuk Adam

ZPO3

21

T

24

45

T

-

45

 

Klasa II

Etap I – 29 punktów, awans do II etapu od 20 punktów.  Etap II – 34 punkty, awans do III etapu od 38 punktów. Etap III – 30 punktów.

Lp.

Nazwisko i imię

szkoła

I etap

punkty

awans do
etapu II

II etap

punkty

Suma punktów I i II etapu

awans do etapu III

III etap

punkty

Suma punktów

1.       

Korolczuk Marta

ZPO2

29

T

32

61

T

16

77

2.       

Mazurek Julia

ZPO2

27

T

18

45

T

22

67

3.       

Chodziński Krzysztof

ZPO2

21

T

30

51

T

14

65

4.       

Biadun Daria

ZPO1

27

T

20

47

T

14

61

5.       

Melaniuk Bartosz

ZPO2

25

T

18

43

T

16

59

6.       

Łukasiewicz Joanna

ZPO1

21

T

18

39

T

18

57

7.       

Karwowski Piotr

ZPO2

29

T

12

41

T

12

53

8.       

Siemionek Łukasz

ZPO2

23

T

24

47

T

-

47

Krukowski Jakub

ZPO2

25

T

14

39

T

8

47

 

Klasa VII

Etap I – 25 punktów, awans do II etapu od 17 punktów.  Etap II – 30 punkty, awans do III etapu od 33 punktów.  Etap III – 30 punktów

Lp.

Nazwisko i imię

szkoła

I etap

punkty

awans do
etapu II

II etap

punkty

Suma punktów I i II etapu

awans do etapu III

III etap

punkty

Suma punktów

1.       

Karwowski Aleksander

ZPO3

25

T

28

53

T

28

81

2.       

Idzikowski Wiktor

ZPO2

25

T

26

51

T

28

79

3.       

Lubański Maciej

ZPO3

22

T

24

46

T

30

76

4.       

Rafalska Aleksandra

ZPO1

23

T

24

47

T

26

73

5.       

Brodawka Paulina

ZPO1

19

T

24

43

T

28

71

6.       

Lawenda Jakub

ZPO1

22

T

26

48

T

22

70

Mielnicka Kinga

ZPO2

24

T

22

46

T

24

70

7.       

Chodźko Paulina

ZPO2

18

T

18

36

T

30

66

8.       

Świeca Paweł

ZPO2

21

T

20

41

T

22

63

9.       

Karwowska Wiktoria

ZPO3

22

T

22

44

T

18

62

10.   

Kwiatkowska Izabela

ZPO1

19

T

26

45

T

12

57

Nestorowicz Marta

ZPO3

21

T

16

37

T

20

57

11.   

Ptaszek Dominik

ZPO3

18

T

18

36

T

20

56

12.   

Okrasa Bartłomiej

ZPO1

21

T

14

35

T

20

55

13.   

Łukasik Mateusz

ZPO2

23

T

22

45

T

6

51

 

Klasa VI

Etap I – 28 punktów, awans do II etapu od 19 punktów.  Etap II – 32 punkty, awans do III etapu od 36 punktów. Etap III – 32 punkty

Lp.

Nazwisko i imię

szkoła

I etap

punkty

awans do
etapu II

II etap

punkty

Suma punktów I i II etapu

awans do etapu III

III etap

punkty

Suma punktów

1.       

Kukawski Wiktor

ZPO3

26

T

30

56

T

24

80

2.       

Dołęga Natalia

ZPO3

25

T

22

47

T

30

77

3.       

Koczkodaj Piotr

ZPO1

26

T

24

50

T

26

76

Rafalski Michał

ZPO1

24

T

22

46

T

30

76

4.       

Majewski Mikołaj

ZPO2

25

T

16

41

T

32

73

5.       

Oponowicz Joanna

ZPO1

24

T

24

48

T

24

72

6.       

Myszka Weronika

ZPO3

23

T

22

45

T

24

69

7.       

Jaszczuk Weronika

ZPO1

24

T

22

46

T

20

66

8.       

Borowik Szymon

ZPO2

25

T

16

41

T

22

63

9.       

Kuźmicz Michał

ZPO2

26

T

16

42

T

20

62

10.   

Tomaszewska Anna

ZPO1

26

T

20

46

T

14

60

11.   

Pękała Mikołaj

ZPO2

27

T

12

39

T

12

51

 

Klasa V

Etap I – 24 punkty, awans do II etapu od 16 punktów.  Etap II – 30 punkty, awans do III etapu od 32 punktów. Etap III – 26 punktów

Lp.

Nazwisko i imię

szkoła

I etap

punkty

awans do
etapu II

II etap

punkty

Suma punktów I i II etap

awans do etapu III

III etap

punkty

Suma punktów

1.       

Golec Joanna

ZPO2

24

T

28

52

T

26

78

2.       

Pulik Kamil

ZPO1

22

T

28

50

T

24

74

3.       

Puszkarski Maciej

ZPO3

22

T

26

48

T

22

70

Grudzińska Wiktoria

ZPO1

20

T

24

44

T

26

70

4.       

Siedlanowski Wiktor

ZPO1

21

T

22

43

T

22

65

5.       

Lubańska Dominika

ZPO3

16

T

26

42

T

22

64

6.       

Nowicka Julia

ZPO2

24

T

20

44

T

18

62

7.       

Samociuk Tomasz

ZPO2

18

T

22

40

T

20

60

8.       

Janicka Barbara

ZPO2

21

T

20

41

T

18

59

9.       

Koczkodaj Martyna

ZPO1

24

T

22

46

T

12

58

10.   

Strep Michał

ZPO3

22

T

20

42

T

10

52

Piątek Aleksandra

ZPO2

24

T

16

40

T

12

52

Celiński-Jakubowicz Kacper

ZPO3

18

T

14

32

T

20

52

11.   

Ciok Weronika

ZPO2

19

T

18

37

T

14

51

12.   

Rzeńca Jerzy

ZPO3

20

T

18

38

T

12

50

13.   

Nakaziuk Weronika

ZPO3

23

T

16

39

T

10

49

14.   

Majchrzak Michał

ZPO3

22

T

18

40

T

8

48

15.   

Mazur Maksymilian

ZPO3

21

T

16

37

T

10

47

16.   

Budrewicz Kacper

ZPO1

21

T

12

33

T

-

33

horizontal rule

 

Wyniki II etapu Międzyrzeckiej Ligi Matematycznej

Witajcie. Przedstawiamy wyniki II etapu naszego konkursu.  Tym razem do zmagań matematycznych przystąpiło 93 uczniów.
Do III, ostatniego etapu zakwalifikowało się  64 uczniów:  20 uczniów ZPO1, 26 uczniów ZPO2 i 18 uczniów ZPO3.

W III etapie konkursu wezmą udział uczniowie, którzy uzyskali minimum 60% sumy punktów możliwych do zdobycia w I i II etapie konkursu.

Gratulujemy.

Kolejny etap konkursu odbędzie się 10 kwietnia 2018r.

Wyniki   klasa III       klasa II       klasa VII        klasa VI         klasa V

 

Klasa III

Etap I – 29 punktów, awans do II etapu od 20 punktów.

Etap II – 34 punkty, awans do III etapu od 38 punktów.

T – tak, N – nie 

Lp.

Nazwisko i imię

szkoła

I etap

punkty

awans do
etapu II

II etap

punkty

Suma punktów I i II etapu

awans do etapu III

III etap

punkty

Suma punktów

1.        

Prządka Oskar

ZPO2

27

T

32

59

T

 

 

2.        

Gawryluk Mateusz

ZPO2

26

T

32

58

T

 

 

3.        

Matejek Aleksandra

ZPO1

25

T

28

53

T

 

 

4.        

Kędzierski Yachor

ZPO2

27

T

24

51

T

 

 

5.        

Łaziuk Adam

ZPO3

21

T

24

45

T

 

 

6.        

Kasianiuk Kamila

ZPO1

20

T

24

44

T

 

 

7.        

Piesta Julia

ZPO2

23

T

20

43

T

 

 

8.        

Matejek Marceli

ZPO1

21

T

20

41

T

 

 

9.        

Jaroszuk Norbert

ZPO3

28

T

12

40

T

 

 

10.    

Olszewski Mateusz

ZPO2

25

T

10

35

N

-

-

11.    

Ostrowska Adrianna

ZPO2

26

T

-

26

N

-

-

12.    

Piech Wiktoria

ZPO2

18

N

-

-

-

-

-

13.    

Wasilewski Jakub

ZPO3

17

N

-

-

-

-

-

14.    

Zalewska Kamila

ZPO2

15

N

-

-

-

-

-

15.    

Szarko Dominika

ZPO2

14

N

-

-

-

-

-

16.    

Andrzejuk Olga

ZPO2

14

N

-

-

-

-

-

17.    

Kowalczyk Monika

ZPO1

12

N

-

-

-

-

-

18.    

Kędzierska Wiktoria

ZPO2

10

N

-

-

-

-

-

  

Klasa II

Etap I – 29 punktów, awans do II etapu od 20 punktów.

Etap II – 34 punkty, awans do III etapu od 38 punktów

T – tak, N – nie  

Lp.

Nazwisko i imię

szkoła

I etap

punkty

awans do
etapu II

II etap

punkty

Suma punktów I i II etapu

awans do etapu III

III etap

punkty

Suma punktów

1.       

Korolczuk Marta

ZPO2

29

T

32

61

T

 

 

2.       

Chodziński Krzysztof

ZPO2

21

T

30

51

T

 

 

3.       

Biadun Daria

ZPO1

27

T

20

47

T

 

 

4.       

Siemionek Łukasz

ZPO2

23

T

24

47

T

 

 

5.       

Mazurek Julia

ZPO2

27

T

18

45

T

 

 

6.       

Melaniuk Bartosz

ZPO2

25

T

18

43

T

 

 

7.       

Karwowski Piotr

ZPO2

29

T

12

41

T

 

 

8.       

Krukowski Jakub

ZPO2

25

T

14

39

T

 

 

9.       

Łukasiewicz Joanna

ZPO1

21

T

18

39

T

 

 

10.   

Poręba Piotr

ZPO1

29

T

6

35

N

-

-

11.   

Zacharuk Amelia

ZPO1

23

T

4

27

N

-

-

12.   

 Banachewicz Aleksandra

ZPO3

21

T

4

25

N

-

-

13.   

Wróbel Alex

ZPO2

21

T

2

23

N

-

-

14.   

Kutczyńska Joanna

ZPO2

20

T

2

22

N

-

-

15.   

Łosicki Daniel

ZPO1

20

T

-

20

N

-

-

16.   

Kochańska Oliwia

ZPO2

19

N

-

-

-

-

-

17.   

Andrzejczuk Julia

ZPO2

16

N

-

-

-

-

-

18.   

Węgrzyniak Julia

ZPO1

15

N

-

-

-

-

-

19.   

 Paginowski Daniel

ZPO3

12

N

-

-

-

-

-

20.   

 Klembowska Julita

ZPO3

11

N

-

-

-

-

-

 

Klasa VII

Etap I – 25 punktów, awans do II etapu od 17 punktów.

Etap II – 30 punkty, awans do III etapu od 33 punktów

T – tak, N – nie 

Lp.

Nazwisko i imię

szkoła

I etap

punkty

awans do
etapu II

II etap

punkty

Suma punktów I i II etapu

awans do etapu III

III etap

punkty

Suma punktów

1.       

Karwowski Aleksander

ZPO3

25

T

28

53

T

 

 

2.       

Idzikowski Wiktor

ZPO2

25

T

26

51

T

 

 

3.       

Lawenda Jakub

ZPO1

22

T

26

48

T

 

 

4.       

Rafalska Aleksandra

ZPO1

23

T

24

47

T

 

 

5.       

Mielnicka Kinga

ZPO2

24

T

22

46

T

 

 

6.       

Lubański Maciej

ZPO3

22

T

24

46

T

 

 

7.       

Łukasik Mateusz

ZPO2

23

T

22

45

T

 

 

8.       

Kwiatkowska Izabela

ZPO1

19

T

26

45

T

 

 

9.       

Karwowska Wiktoria

ZPO3

22

T

22

44

T

 

 

10.   

Brodawka Paulina

ZPO1

19

T

24

43

T

 

 

11.   

Świeca Paweł

ZPO2

21

T

20

41

T

 

 

12.   

Nestorowicz Marta

ZPO3

21

T

16

37

T

 

 

13.   

Chodźko Paulina

ZPO2

18

T

18

36

T

 

 

14.   

Ptaszek Dominik

ZPO3

18

T

18

36

T

 

 

15.   

Okrasa Bartłomiej

ZPO1

21

T

14

35

T

 

 

16.   

Marciniuk Bartosz

ZPO3

19

T

10

29

N

-

-

17.   

Chalimoniuk Patryk

ZPO2

24

T

4

28

N

-

-

18.   

Nowosz Michał

ZPO3

24

T

4

28

N

-

-

19.   

Nestorowicz Martyna

ZPO1

17

T

8

25

N

-

-

20.   

Marczuk Szymon

ZPO3

19

T

6

25

N

-

-

21.   

Domański Jan

ZPO1

16

N

-

-

-

-

-

22.   

Marcinek Dagmara

ZPO2

14

N

-

-

-

-

-

23.   

Oksiejuk Patrycja

ZPO1

13

N

-

-

-

-

-

24.   

Kieruczenko Daniel

ZPO3

10

N

-

-

-

-

-

 

Klasa VI

Etap I – 28 punktów, awans do II etapu od 19 punktów.

Etap II – 32 punkty, awans do III etapu od 36 punktów.

T – tak, N - nie

Lp.

Nazwisko i imię

szkoła

I etap

punkty

awans do
etapu II

II etap

punkty

Suma punktów I i II etapu

awans do etapu III

III etap

punkty

Suma punktów

1.       

Kukawski Wiktor

ZPO3

26

T

30

56

T

 

 

2.       

Koczkodaj Piotr

ZPO1

26

T

24

50

T

 

 

3.       

Oponowicz Joanna

ZPO1

24

T

24

48

T

 

 

4.       

Dołęga Natalia

ZPO3

25

T

22

47

T

 

 

5.       

Tomaszewska Anna

ZPO1

26

T

20

46

T

 

 

6.       

Jaszczuk Weronika

ZPO1

24

T

22

46

T

 

 

7.       

Rafalski Michał

ZPO1

24

T

22

46

T

 

 

8.       

Myszka Weronika

ZPO3

23

T

22

45

T

 

 

9.       

Kuźmicz Michał

ZPO2

26

T

16

42

T

 

 

10.   

Borowik Szymon

ZPO2

25

T

16

41

T

 

 

11.   

Majewski Mikołaj

ZPO2

25

T

16

41

T

 

 

12.   

Pękała Mikołaj

ZPO2

27

T

12

39

T

 

 

13.   

Gruszczyński Jakub

ZPO2

21

T

14

35

N

-

 

14.   

Sobiczewski Wiktor

ZPO2

25

T

8

33

N

-

 

15.   

Bołba Karolina

ZPO2

23

T

10

33

N

-

 

16.   

Mikołajczuk Amelia

ZPO3

20

T

12

32

N

-

 

17.   

Siłka Anna

ZPO3

20

T

12

32

N

-

 

18.   

Niziołek Patrycja

ZPO3

21

T

10

31

N

-

 

19.   

Bojaczuk Anna

ZPO2

22

T

8

30

N

-

 

20.   

Majczyna Patrycja

ZPO3

20

T

10

30

N

-

 

21.   

Nurzyńska Marta

ZPO1

21

T

8

29

N

-

 

22.