Międzyrzecka Liga Matematyczna  

konkurs dla uczniów  międzyrzeckich gimnazjów
i szkół podstawowych

 

horizontal rule

Strona główna

  Wyniki I etapu Międzyrzeckiej Ligi Matematycznej

 Regulamin konkursu 2017/2018 

Plakat

Zadania konkursowe - listopad 2017r.

Laureaci Ligi 2016/2017
Laureaci Ligi 2015/2016


 

horizontal rule

horizontal rule

Regulamin Konkursu

Międzyrzecka Liga Matematyczna

Trzecia edycja  - rok szkolny 2017/2018

Cel konkursu:

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej poprzez samodzielne i twórcze myślenie w poszukiwaniu sposobów rozwiązań zagadnień matematycznych,

 - popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów,

- motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami,

- diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrycia talentów matematycznych.

- wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów,

-rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,

-wykrywanie uzdolnień matematycznych.

Zakres tematyczny obejmuje treści, umiejętności i osiągnięcia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych  (II etapu edukacyjnego) i szkół gimnazjalnych (III etapu edukacyjnego).

Adresaci:

Liga matematyczna przeznaczona jest dla uczniów gimnazjum na poziomie klas II i III oraz szkoły podstawowej, klasy V-VII ze szkół  Miasta Międzyrzec Podlaski, którzy chętnie rozwiązują zadania matematyczne.

Organizator:

Organizatorem konkursu „Liga Matematyczna"  w roku szkolnym 2017/18 jest Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim.

HONOROWY  PATRONAT  OBJĄŁ

Burmistrz  Miasta  Międzyrzec  Podlaski

Zgłoszenia:

         Zgłoszenia zbiorowe należy kierować do sekretariatu Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim do dnia 6.11.2017r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: zpo2mc@hotmail.com, według niżej podanego wzoru:

Szkoła:

 

 Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Imię i nazwisko szkolnego opiekuna (adres email)

 

 

 

 

 

Informacje o konkursie:

         Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej szkoły: www.zpo2mc.internetdsl.pl

Konkurs podzielony jest na trzy etapy.

I etap – zadania do samodzielnego rozwiązania pobrane ze strony internetowej ZPO2.

II etap w szkołach macierzystych.

III etap w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim.

I etap

         6 listopada 2017 r. na stronie internetowej ZPO2 opublikowany zostanie zestaw zadań dla poszczególnych klas, który uczniowie rozwiązują samodzielnie w domu. Każda praca musi być napisana na papierze podaniowym zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę i dane szkoły. Rozwiązany zestaw zadań szkolni opiekunowie uczniów przesyłają na adres:

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Partyzantów 8 21-560 Międzyrzec Podlaski z dopiskiem „Liga Matematyczna" lub dostarczają osobiście do sekretariatu szkoły w terminie do 30 listopada.

Opublikowane zestawy konkursowe zawierać będą informację dotyczącą ilości punktów możliwych do uzyskania za każde zadanie. Maksymalna ilość punków dla poszczególnych klas nie musi być taka sama.

         Do 15 grudnia 2017r. po sprawdzeniu prac, na stronie internetowej ZPO2 zostaną ogłoszone wyniki uczniów oraz kwalifikacja do następnego etapu.

  Do drugiego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają minimum 70% punktów przewidzianych w pierwszym etapie.

II etap

         20 lutego 2018r. o godz. 800 zakwalifikowani uczestnicy konkursu przystąpią w swoich szkołach do rozwiązywania zadań z drugiego etapu. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będą czuwały szkolne komisje konkursowe. Szkolni opiekunowie konkursu zobowiązani są do zapewnienia prawidłowych warunków przeprowadzenia konkursu w swojej szkole.

Materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu tj. zestawy zadań i karty odpowiedzi zostaną dostarczone do sekretariatów szkół do 16 lutego 2018r

W czasie 45 - 60 minut uczniowie rozwiązują zestaw przygotowanych zadań składający się z zadań otwartych i zamkniętych.

         Podobnie jak w pierwszym etapie zestawy konkursowe zawierać będą informację dotyczącą ilości punktów możliwych do uzyskania za każde zadanie. Maksymalna ilość punków dla poszczególnych klas nie musi być taka sama.

         Każda praca musi być napisana na karcie odpowiedzi przygotowanej przez organizatora konkursu, zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę i dane szkoły. Prace uczniów szkolne komisje konkursowe dostarczają osobiście do sekretariatu Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w dniu 20 lutego 2018r.

         Do trzeciego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają minimum 60% sumy punktów z etapu I i II.

         Do 12 marca 2018r. po sprawdzeniu prac, na stronie internetowej ZPO2 zostaną ogłoszone wyniki uczniów oraz lista uczestników przechodzących do kolejnego etapu konkursu.

 

III etap

         10 kwietnia 2018r. uczestnicy III etapu konkursu przystąpią w ZPO2 do rozwiązywania zadań z trzeciego etapu. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja konkursowa.

Godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana na stronie ZPO2.

W czasie 45 - 60 minut uczniowie rozwiązują zestaw przygotowanych zadań.

Punkty uzyskane w tym etapie liczone będą podwójnie na korzyść ucznia (podwojenie sumy uzyskanych punktów).

Do 10 maja 2018r po sprawdzeniu prac, na stronie internetowej ZPO2 zostaną ogłoszone wyniki uczniów.

         Uczniowie w czasie spotkań zobowiązani są posiadać legitymacje szkolne, przybory do geometrii i nie mogą korzystać z kalkulatorów oraz tablic matematycznych. O końcowej lokacie decyduje suma punktów zdobytych przez ucznia we wszystkich etapach.

Nagrody:

         Podsumowanie Ligi Matematycznej odbędzie się w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski. Termin zostanie podany przez organizatorów. Wszyscy uczestnicy, którzy uzyskali 70% punktów otrzymują dyplomy. Laureaci Ligi Matematycznej otrzymają nagrody rzeczowe.

Informacje końcowe:

         Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia swojego uczestnictwa w "Międzyrzeckiej Lidze Matematycznej" wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska wraz z jego wynikami na stronie internetowej ZPO nr 2.

 Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin rozstrzygają organizatorzy.

 

Organizatorzy: nauczyciele matematyki ZPO nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim.

 

horizontal rule

Wyniki I etapu  Międzyrzeckiej Ligi Matematycznej

 

 Witajcie. Poniżej przedstawiamy  wyniki I etapu naszego konkursu.

Do konkursu przystąpiło 123 uczniów międzyrzeckich szkół: ZPO1 - 31 uczniów, ZPO2 - 50 uczniów, ZPO3 - 42 uczniów.

Do II etapu przeszło 93 uczestników. Gratulujemy.

 Wszystkim zainteresowanym dziękujemy i życzymy sukcesów matematycznych, tych szkolnych związanych z ocenami i tych na szerszą skalę.

Kolejny etap zmagań matematycznych odbędzie się 20 lutego w Waszych szkołach.

Wyniki  klasa III         klasa II          klasa VII        klasa VI     klasa V

Klasa III

Etap I – 29 punktów, awans do II etapu od 20 punktów. T – tak, N - nie

Lp.

Nazwisko i imię

szkoła

I etap

punkty

awans do
etapu II

II etap

punkty

awans do etapu III

III etap

punkty

Suma punktów

1.        

Jaroszuk Norbert

ZPO3

28

T

 

 

 

 

2.        

Kędzierski Yachor

ZPO2

27

T

 

 

 

 

3.        

Prządka Oskar

ZPO2

27

T

 

 

 

 

4.        

Ostrowska Adrianna

ZPO2

26

T

 

 

 

 

5.        

Gawryluk Mateusz

ZPO2

26

T

 

 

 

 

6.        

Matejek Aleksandra

ZPO1

25

T

 

 

 

 

7.        

Olszewski Mateusz

ZPO2

25

T

 

 

 

 

8.        

Piesta Julia

ZPO2

23

T

 

 

 

 

9.        

Matejek Marceli

ZPO1

21

T

 

 

 

 

10.    

Łaziuk Adam

ZPO3

21

T

 

 

 

 

11.    

Kasianiuk Kamila

ZPO1

20

T

 

 

 

 

12.    

Piech Wiktoria

ZPO2

18

N

----

----

----

----

13.    

Wasilewski Jakub

ZPO3

17

N

----

----

----

----

14.    

Zalewska Kamila

ZPO2

15

N

----

----

----

----

15.    

Szarko Dominika

ZPO2

14

N

----

----

----

----

16.    

Andrzejuk Olga

ZPO2

14

N

----

----

----

----

17.    

Kowalczyk Monika

ZPO1

12

N

----

----

----

----

18.    

Kędzierska Wiktoria

ZPO2

10

N

----

----

----

----

 ZPO1 – 4 uczniów   ZPO2 – 11 uczniów   ZPO3 – 3 uczniów

Klasa II

Etap I – 29 punktów, awans do II etapu od 20 punktów. T – tak, N - nie

Lp.

Nazwisko i imię

szkoła

I etap

punkty

awans do
etapu II

II etap

punkty

awans do etapu III

III etap

punkty

Suma punktów

1.       

Karwowski Piotr

ZPO2

29

T

 

 

 

 

2.       

Korolczuk Marta

ZPO2

29

T

 

 

 

 

3.       

Poręba Piotr

ZPO1

29

T

 

 

 

 

4.       

Mazurek Julia

ZPO2

27

T

 

 

 

 

5.       

Biadun Daria

ZPO1

27

T

 

 

 

 

6.       

Krukowski Jakub

ZPO2

25

T

 

 

 

 

7.       

Melaniuk Bartosz

ZPO2

25

T

 

 

 

 

8.       

Siemionek Łukasz

ZPO2

23

T

 

 

 

 

9.       

Zacharuk Amelia

ZPO1

23

T

 

 

 

 

10.   

 Banachewicz Aleksandra

ZPO3

21

T

 

 

 

 

11.   

Chodziński Krzysztof

ZPO2

21

T

 

 

 

 

12.   

Wróbel Alex

ZPO2

21

T

 

 

 

 

13.   

Łukasiewicz Joanna

ZPO1

21

T

 

 

 

 

14.   

Kutczyńska Joanna

ZPO2

20

T

 

 

 

 

15.   

Łosicki Daniel

ZPO1

20

T

 

 

 

 

16.   

Kochańska Oliwia

ZPO2

19

N

---

---

---

---

17.   

Andrzejczuk Julia

ZPO2

16

N

---

---

---

---

18.   

Węgrzyniak Julia

ZPO1

15

N

---

---

---

---

19.   

 Paginowski Daniel

ZPO3

12

N

---

---

---

---

20.   

 Klembowska Julita

ZPO3

11

N

---

---

---

---

ZPO1- 6 uczniów,  ZPO2 – 11 uczniów,    ZPO3 – 3 uczniów

 

Klasa VII

Etap I – 25 punktów, awans do II etapu od 17 punktów. T – tak, N - nie

Lp.

Nazwisko i imię

szkoła

I etap

punkty

awans do
etapu II

II etap

punkty

awans do etapu III

III etap

punkty

Suma punktów

1.       

Idzikowski Wiktor

ZPO2

25

T

 

 

 

 

2.       

Karwowski Aleksander

ZPO3

25

T

 

 

 

 

3.       

Mielnicka Kinga

ZPO2

24

T

 

 

 

 

4.       

Chalimoniuk Patryk

ZPO2

24

T

 

 

 

 

5.       

Nowosz Michał

ZPO3

24

T

 

 

 

 

6.       

Rafalska Aleksandra

ZPO1

23

T

 

 

 

 

7.       

Łukasik Mateusz

ZPO2

23

T

 

 

 

 

8.       

Lawenda Jakub

ZPO1

22

T

 

 

 

 

9.       

Karwowska Wiktoria

ZPO3

22

T

 

 

 

 

10.   

Lubański Maciej

ZPO3

22

T

 

 

 

 

11.   

Okrasa Bartłomiej

ZPO1

21

T

 

 

 

 

12.   

Świeca Paweł

ZPO2

21

T

 

 

 

 

13.   

Nestorowicz Marta

ZPO3

21

T

 

 

 

 

14.   

Brodawka Paulina

ZPO1

19

T

 

 

 

 

15.   

Kwiatkowska Izabela

ZPO1

19

T

 

 

 

 

16.   

Marczuk Szymon

ZPO3

19

T

 

 

 

 

17.   

Marciniuk Bartosz

ZPO3

19

T

 

 

 

 

18.   

Chodźko Paulina

ZPO2

18

T

 

 

 

 

19.   

Ptaszek Dominik

ZPO3

18

T

 

 

 

 

20.   

Nestorowicz Martyna

ZPO1

17

T

 

 

 

 

21.   

Domański Jan

ZPO1

16

N

---

---

---

---

22.   

Marcinek Dagmara

ZPO2

14

N

---

---

---

---

23.   

Oksiejuk Patrycja

ZPO1

13

N

---

---

---

---

24.   

Kieruczenko Daniel

ZPO3

10

N

---

---

---

---

ZPO1 – 8 uczniów,   ZPO2 – 7 uczniów,   ZPO3 – 9 uczniów

 

Klasa VI

Etap I – 28 punktów, awans do II etapu od 19 punktów. T – tak, N - nie

Lp.

Nazwisko i imię

szkoła

I etap

punkty

awans do
etapu II

II etap

punkty

awans do etapu III

III etap

punkty

Suma punktów

1.       

Pękała Mikołaj

ZPO2

27

T

 

 

 

 

2.       

Koczkodaj Piotr

ZPO1

26

T

 

 

 

 

3.       

Tomaszewska Anna

ZPO1

26

T

 

 

 

 

4.       

Kuźmicz Michał

ZPO2

26

T

 

 

 

 

5.       

Kukawski Wiktor

ZPO3

26

T

 

 

 

 

6.       

Borowik Szymon

ZPO2

25

T

 

 

 

 

7.       

Majewski Mikołaj

ZPO2

25

T

 

 

 

 

8.       

Sobiczewski Wiktor

ZPO2

25

T

 

 

 

 

9.       

Dołęga Natalia

ZPO3

25

T

 

 

 

 

10.   

Jaszczuk Weronika

ZPO1

24

T

 

 

 

 

11.   

Oponowicz Joanna

ZPO1

24

T

 

 

 

 

12.   

Rafalski Michał

ZPO1

24

T

 

 

 

 

13.   

Bołba Karolina

ZPO2

23

T

 

 

 

 

14.   

Myszka Weronika

ZPO3

23

T

 

 

 

 

15.   

Bojaczuk Anna

ZPO2

22

T

 

 

 

 

16.   

Wójcik Jakub

ZPO2

22

T

 

 

 

 

17.   

Kokoszkiewicz Rita

ZPO3

22

T

 

 

 

 

18.   

Nurzyńska Marta

ZPO1

21

T

 

 

 

 

19.   

Gruszczyński Jakub

ZPO2

21

T

 

 

 

 

20.   

Niziołek Patrycja

ZPO3

21

T

 

 

 

 

21.   

Sawczuk Kacper

ZPO2

20

T

 

 

 

 

22.   

Majczyna Patrycja

ZPO3

20

T

 

 

 

 

23.   

Mikołajczuk Amelia

ZPO3

20

T

 

 

 

 

24.   

Siłka Anna

ZPO3

20

T

 

 

 

 

25.   

Chodyka Małgorzata

ZPO3

18

N

---

---

---

---

26.   

Orłowski Jakub

ZPO3

18

N

---

---

---

---

27.   

Majszak Łukasz

ZPO2

17

N

---

---

---

---

28.   

Tymoszuk Robert

ZPO3

17

N

---

---

---

---

29.   

Chilicki Marcel

ZPO3

16

N

---

---

---

---

30.   

Stefaniuk Barbara

ZPO3

16

N

---

---

---

---

31.   

Nestorowicz Konrad

ZPO2

15

N

---

---

---

---

32.   

Jędruchniewicz Antonina

ZPO3

15

N

---

---

---

---

33.   

Szyszko Aleksandra

ZPO3

8

N

---

---

---

---

34.   

Kowalewska Kornelia

ZPO3

5

N

---

---

---

---

35.   

Stadnik Kinga

ZPO3

4

N

---

---

---

---

ZPO3 – 17 uczniów,   ZPO2 – 12,   ZPO1  - 6 uczniów

 

Klasa V

Etap I – 24 punkty, awans do II etapu od 16 punktów. T – tak, N - nie 

Lp.

Nazwisko i imię

szkoła

I etap

punkty

awans do
etapu II

II etap

punkty

awans do etapu III

III etap

punkty

Suma punktów

1.       

Koczkodaj Martyna

ZPO1

24

T

 

 

 

 

2.       

Piątek Aleksandra

ZPO2

24

T

 

 

 

 

3.       

Karen Halan

ZPO2

24

T

 

 

 

 

4.       

Nowicka Julia

ZPO2

24

T

 

 

 

 

5.       

Golec Joanna

ZPO2

24

T

 

 

 

 

6.       

Nakaziuk Weronika

ZPO3

23

T

 

 

 

 

7.       

Pulik Kamil

ZPO1

22

T

 

 

 

 

8.       

Strep Michał

ZPO3

22

T

 

 

 

 

9.       

Puszkarski Maciej

ZPO3

22

T

 

 

 

 

10.   

Majchrzak Michał

ZPO3

22

T

 

 

 

 

11.   

Budrewicz Kacper

ZPO1

21

T

 

 

 

 

12.   

Siedlanowski Kacper

ZPO1

21

T

 

 

 

 

13.   

Siedlanowski Wiktor

ZPO1

21

T

 

 

 

 

14.   

Janicka Barbara

ZPO2

21

T

 

 

 

 

15.   

Mazur Maksymilian

ZPO3

21

T

 

 

 

 

16.   

Grudzińska Wiktoria

ZPO1

20

T

 

 

 

 

17.   

Rzeńca Jerzy

ZPO3

20

T

 

 

 

 

18.   

Ciok Weronika

ZPO2

19

T

 

 

 

 

19.   

Sierhej Gabriela

ZPO3

19

T

 

 

 

 

20.   

Samociuk Tomasz

ZPO2

18

T

 

 

 

 

21.   

Celiński-Jakubowicz Kacper

ZPO3

18

T

 

 

 

 

22.   

Idzikowska Maria

ZPO2

17

T

 

 

 

 

23.   

Lubańska Dominika

ZPO3

16

T

 

 

 

 

24.   

Dołęga Martyna

ZPO1

13

N

---

---

---

---

25.   

Nowosielska Gabriela

ZPO2

5

N

---

---

---

---

26.   

Korulczyk Franciszek

ZPO3

3

N

---

---

---

---

ZPO1 – 7 uczniów   ZPO2  - 9 uczniów  ZPO3 - 10uczniów

 

horizontal rule

 

Pierwszy etap konkursu

Poniżej publikujemy  zestawy zadań dla poszczególnych klas, które uczniowie rozwiązują samodzielnie w domu. Każda praca musi być napisana na papierze podaniowym zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę i dane szkoły.
Rozwiązany zestaw zadań szkolni opiekunowie uczniów przesyłają na adres:
Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Partyzantów 8 21-560 Międzyrzec Podlaski z dopiskiem „Liga Matematyczna" lub dostarczają osobiście do sekretariatu szkoły w terminie do 30 listopada.

  Do drugiego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają minimum 70% punktów przewidzianych w pierwszym etapie.

Powodzenia.

Zadania do pobrania

klasa V

klasa VI

klasa VII

klasa II gimnazjum

klasa III gimnazjum

 

horizontal rule

 

Wyniki 2016/2017

 Drodzy uczniowie 

 Poniżej publikujemy uporządkowaną listę uczestników Ligi Matematycznej przedstawiającą miejsca jakie zajęli uczniowie.

W przypadku uczniów, którzy uzyskali taką samą ilość punktów, o kolejności zadecydowała suma punktów uzyskanych z części III i V konkursu tj. samodzielna praca ucznia  w warunkach kontrolowanych.

Gratulujemy zwycięzcom

Teraz jeszcze krótkie podsumowanie.

 W konkursie wzięło udział 125 uczniów międzyrzeckich szkół, w tym  65 uczniów szkoły podstawowej i 60 gimnazjalistów.
ZPO nr 1 reprezentowało 40 uczniów, ZPO nr 2 - 47 uczniów, ZPO nr 3 - 38 uczniów.

Uczniowie mieli do rozwiązana 31 zadań.  Systematycznością i wytrwałością wykazało się 86 uczniów( 69%), którzy przystąpili do wszystkich etapów Ligi. Najlepszy  wynik stanowi 98% poprawnych rozwiązań.
 Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Życzymy sukcesów edukacyjnych,  rozwijania umiejętności i zainteresowań matematycznych, satysfakcji z podejmowanych wyzwań.
  Dziękujemy za udział w konkursie. Cieszymy się, że spotkał się z tak dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli.

 

klasa V

miejsce

Nazwisko i imię

szkoła

Etap I

max 15pkt.

Etap II

max 16pkt.

Etap III

26pkt.

Etap IV

17pkt.

Etap V

30pkt.

Razem

104

1         

Koczkodaj Piotr

ZPO1

15

 16

 26

 16

 22

95

2         

Dołęga Natalia

ZPO3

15

 13

 22

 16

 20

 86

3         

Kukawski Wiktor

ZPO3

14

 10

 26

 17

 18

85

4         

Oponowicz Joanna

ZPO1

14

 15

 16

 16

 22

 83

5         

Tomaszewska Anna

ZPO1

15

 16

 12

 16

 20

 79

6         

Gruszczyński Jakub

ZPO2

10

 14

 18

 12

 24

78

7         

Stańczuk Dominik

ZPO3

13

 12

 20

 13

 20

78

8         

Myszka Weronika

ZPO3

12

 12

 20

 15

 16

75

9         

Rafalski Michał

ZPO1

14

 16

 18

 17

 10

 75

10     

Majewski Mikołaj

ZPO2

12

 11

 18

 15

 18

 74

11     

Stefaniuk Barbara

ZPO3

9

 10

 24

 12

 18

73

12     

Orłowski Jakub

ZPO3

12

6

 20

 13

 22

 73

Siłka Anna

ZPO3

15

12

 14

 14

 18

73

13     

Chilicki Marcel

ZPO3

15

 14

 12

 14

 18

73

14     

Kuźmicz Michał

ZPO2

15

 16

 12

 17

 12

 72

15     

Tymoszuk Robert

ZPO3

15

 12

 18

 14

 12

 71

16     

Bołba Karolina

ZPO2

12

 11

 12

 17

 18

70

17     

Kobyłka Miłosz

ZPO3

13

 14

 18

 14

 10

 69

Kokoszkiewicz Rita

ZPO3

15

14

12 

 12

 16

 69

18     

Wójcik Jakub

ZPO2

13

 16

 -

 17

 22

 68

19     

Sawczuk Kacper

ZPO2

8

 12

 16

 15

 16

67

20     

Jaszczuk Weronika

ZPO1

13

 9

 16

 9

 18

65

21     

Bojaczuk Anna

ZPO2

15

 11

 8

 11

 18

 63

22     

Nurzyńska Marta

ZPO1

12

 13

 10

 13

 10

 58

23     

Łukomski Ryszard

ZPO3

13

13

 -

 16

 16

 58

24     

Kowalewska Kornelia

ZPO3

12

 9

 16

 4

 16

 57

25     

Nestorowicz Konrad

ZPO2

10

 8

 10

 15

 12

 55

26     

Cep Oliwia

ZPO2

14

 13

 6

 16

 6

 55

27     

Wierzchowska Aleksandra

ZPO3

13

 16

 8

 10

 6

53

28     

Gąsior Natalia

ZPO3

14

12

 10

 12

 4

 52

29     

Niziołek Patrycja

ZPO3

11

 11

 12

 14

 2

 50

30     

Szyszko Aleksandra

ZPO3

14

 10

 14

 11

 -

 49

31     

Stadnik Kinga

ZPO3

11

12

 8

 11

 6

48

32     

Wysokińska Dominika

ZPO3

15